9 đường cơ bản Vẽ lên cuộc Đời

Sinh đạo (cho thấy tình trạng sức khoẻ, tuổi thọ),
Trí đạo (thể hiện trí tuệ, học vấn),
Tâm đạo (tình duyên),
Sinh mệnh (liên quan đến công danh, tham vọng),

Xem đường chỉ tay
Xem đường chỉ tay

Thái dương (may mắn, tiền bạc),
Gan đạo (hay còn gọi là đường Thủy Tinh, biểu lộ tình trạng sức khoẻ, thông thường trên tay ít xuất hiện đường này),
Phu thê (hôn nhân),
Tử tức (con cái), Sinh lý.

Recommended For You

About the Author: Mr Huy