Cái hiểu – chánh kiến đi đầu, là quan trọng nhất

“Chúng ta không có khả năng tin vào những điều vượt trên sự hiểu biết của mình.”
cho nên bất cứ khi nào thấy bối rối hoặc mâu thuẫn trong hành động,
cần quay lại, kiểm tra cái hiểu của mình.

Cái hiểu chưa sâu sắc nên niềm tin mới dễ lung lay, niềm tin không xuất phát từ gốc rễ hiểu biết sâu sắc nên sao tránh khỏi dễ bị bứng gốc, chẳng trách sao không có sự dứt khoát trong hành động.
Cái hiểu, tất cả đều quay về cái hiểu.

>> Xem thêm: Phòng chữa trở ngại tâm lý giới tính như thế nào?

“Việc xuống kí hay không xuống ký không còn quan trọng nữa,kiểu gì người mình nó cũng tự động thon lại…”

Chúng ta không có khả năng tin vào những điều vượt trên sự hiểu biết của mình
Chúng ta không có khả năng tin vào những điều vượt trên sự hiểu biết của mình

Không dính mắc

Không dính mắc là một khả năng, không phải gồng mình mà có được.
Và khả năng thì xuất phát từ Cái hiểu và liên tục hành động để hiểu lại chính Cái hiểu đó/ để vun bồi Cái hiểu đó sâu hơn, trọn vẹn hơn.
Khi hiểu rõ tiến trình, những mong muốn khát khao tự nhiên mờ dần,

Biết làm hành động này thì sẽ dẫn ra kết quả gì, nên đơn thuần là làm mà thôi, không bị thiêu đốt, vội vã bởi những mong muốn khát khao chưa xảy ra,
Biết đủ và tận hưởng mới có cơ hội xuất hiện từ đây, bắt đầu từ cái hiểu sâu sắc về tiến trình,

Hiểu sâu sắc mới có khả năng chấp nhận, có khả năng chấp mới có khả năng sống ở hiện tại, ở hiện tại mới có thể tận hưởng, và đơn thuần là chỉ làm mà thôi.
Thế nên cái hiểu – chánh kiến đi đầu, là quan trọng nhất.

Recommended For You

About the Author: Mr Huy