Đời sống vợ chồng

Vợ chồng kiểu gì chả có lúc không hài lòng với nhau, có lúc cô đơn, có lúc muốn nổi loạn… nhưng nguyên tắc là Chân thành và Tôn trọng!
Anh chồng nên bao dung mà vượt qua mấy cơn “dở hơi” của vợ, còn Chị vợ thì khi tỉnh ra mình “hơi dở” thì cứ hiên ngang mà thừa nhận, đừng lo hơn thiệt cũng đừng sợ mất mặt.

Vợ chồng sẽ có những lúc xung đột với nhau
Vợ chồng sẽ có những lúc xung đột với nhau

Xét cho cùng, làm gì có chỗ nào như ở đấy, nơi mình có thể phải rất mệt, rất cố, rất uốn lựa nhưng cũng thành thực nhất, yếu đuối nhất, buông thả nhất..
nơi mình cứ tự tin mà mất mặt ???

Recommended For You

About the Author: Mr Huy